I szkolny konkurs FUZJA SZTUK

12 kwietnia 2018 w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się I Szkolny Konkurs Fuzja Sztuk łączący plastykę z muzyką. To pierwszy tego typu konkurs w naszym regionie. Do konkursu zgłosiło się, aż 30 uczestników. Przesłuchania konkursowe oceniało jury w składzie: p. Marcin Jedlikowski – artysta plastyk,
p. Jerzy Kłonica – nauczyciel instrumentów dętych w PSM I st. w Ostrowcu Św. oraz przewodnicząca pani dyrektor
Ewa Jurkowska – Siwiec. Spośród wszystkich uczestników jury wyłoniło 10 laureatów. Zostały przyznane cztery wyróżnienia: Zofia Bontur – skrzypaczka z klasy p. Magdaleny Pałgan, Natalia Deroń – gitarzystka z klasy
p. Dariusza Wróbla, Marta Ozgowicz – pianistka z klasy p. Anny Baran, Julia Salamon – gitarzystka z klasy
p. Dariusza Wróbla; dwa III miejsca: Joanna Gronkowska – pianistka z klasy p. Karine Owsepian, Jan Czuba – akordeonista z klasy p. Zbigniewa Swata; dwa II miejsca: Martyna Wyrzykowska – saksofonistka z klasy
p. Jerzego Kłonicy, Wiktoria Cesarska – gitarzystka z klasy p. Dariusza Wróbla; dwa I miejsca: Julia Tłuczkiewicz – skrzypaczka z klasy p. Magdaleny Pałgan, Igor Wróbel – saksofonista z klasy p. Jerzego Kłonicy.
Wszyscy uczestnicy wykazali się świetną wyobraźnią, członkowie jury i publiczność byli zachwyceni prezentacjami muzycznymi, jak i plastycznymi.
Konkurs przebiegł w radosnym, czasem nawet wzruszającym nastroju. Na jego koniec odbył się koncert laureatów
w wykonaniu uczniów, którzy zajęli I, II i III miejsce. Oklaskom, zdjęciom, podziękowaniom, gratulacjom
i uściskom nie było końca.
Uczniom akompaniowali: p. Andrzej Budziński, p. Anna Chajska, p. Jan Dobrowolski, p. B. Wójcik.
Nad stroną techniczną czuwał p. Dariusz Wróbel. Pomysłodawczynią i organizatorem konkursu była p. Magdalena Pałgan – nauczyciel skrzypiec w PSM I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Mamy nadzieję, że tak licznie spotkamy się podczas następnej edycji konkursu Fuzja Sztuk, może już nie szkolnej,
a… regionalnej 🙂

Nieobecności

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Dla Kandydatów

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 47
e-mail: psmostrowiec@wp.pl
tel: 41 262 09 10