Aktualności: 2018

Msza Święta dziękczynna w Kolegiacie Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Św. (VIDEO)

Lokalna.TV Ostrowiec

Druga część  uroczystości  jubileuszowych 45-lecia powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim miała miejsce w niedzielę  14 października. Wieczorem  o godzinie 18.00 Mszę Świętą dziękczynną w Kolegiacie Świętego Michała Archanioła  koncelebrowali z  Księdzem Biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem- Ordynariuszem Diecezji Sandomierskiej  kapłani z dekanatu ,Rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr Rafał Kułaga oraz Dziekan ks. Prałat Jan Sarwa. Oprawę muzyczną liturgii uświetnili szkolna orkiestra dęta pod kierunkiem Jerzego Kłonicy oraz połączone chóry „Świętokrzyskie Bemolki” i chór Michael z Kolegiaty św. Michała pod kierunkiem dyrektor Ewy Jurkowskiej –Siwiec.

Bp Nitkiewicz mówił w homilii o prawdziwej mądrości, która wiąże się z szukaniem i wypełnianiem woli Bożej.

– Jako przyszli muzycy musicie mieć dobre ucho. Wiadomo, że słuch muzyczny pomaga również w innych dziedzinach życia, np. w nauce języków obcych. Chciałbym wam życzyć, abyście wykorzystali muzyczne talenty do wsłuchiwania się w Słowo Boże. Ono jest prawdziwą muzyką! Porywa i napełnia pokojem, inspiruje i skłania do refleksji! Słowo Boże przyjęte przez człowieka zamienia nas we wspaniale brzmiący instrument. Potrzeba naturalnie wielu ćwiczeń i samozaparcia. Musimy przeciskać się stale przez ucho igielne o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Mamy to czynić wytrwale, stając się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Włoski kapucyn o. Aldo Bergamaschi mówi nawet, że wielbłąd przejdzie przez ucho igielne tylko wtedy, gdy przestanie być wielbłądem. W zamian otrzymamy sto razy więcej, również wtedy gdy nie wszystko uda się zrobić do końca. Słyszeliście może o ósmej symfonii Franza Schuberta, która nosi nazwę „niedokończonej” lecz jest równie piękna, jak pozostałe jego dzieła. Zaufajcie Bogu jak św. Jan Paweł II – zachęcał biskup.

 

Po zakończonej Mszy św. wszyscy obecni  uczcili 40 rocznicę pontyfikatu św. Jana Pawła II, wykonując wspólnie wraz z chórami „Barkę”. Księdzu Biskupowi Krzysztofowi Nitkiewiczowi  i Księdzu Rektorowi Rafałowi Kuładze został przyznany medal „ Przyjaciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim” Takim medalem został także uhonorowany na koncercie jubileuszowym 12 października Ksiądz Dziekan Jan Sarwa.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILEUSZ 45- lecia PSM I st. w OSTROWCU ŚW. (VIDEO i FOTO)

Lokalna.TV Ostrowiec

12 października 2018 r . odbył się w sali kameralnej  budynku szkoły Jubileuszowy Koncert z okazji 45-lecia powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszystkich przybyłych gości serdecznie powitała Ewa Jurkowska-Siwiec dyrektor placówki. Obecni byli Starszy Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej  pan Wiesław Dziedziński, Poseł RP pan Andrzej Kryj,  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pan Grzegorz Szaginian, Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego pan Eligiusz Mich, Wiceprezydent Miasta   Ostrowca Św. pani Marzena Dębniak , Dziekan Kapituły Kolegiackiej i Dekanatu Ostrowieckiego ks. prałat Jan Sarwa,  dyrektor Techniczny „ Celsa”  Huta Ostrowiec pan Robert Martynowski, dyrektorzy szkół i instytucji kulturalnych, dyrygenci chórów, media , emerytowani pedagodzy  i pracownicy. Dyrektor szkoły wszystkim zebranym przybliżyła historię szkoły ,osiągnięcia uczniów a także działalność artystyczną w środowisku lokalnym. Za szczególny wkład w rozwój artystyczny Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Św. dyrektor Ewa Jurkowska-Siwiec wręczyła wraz z panem wizytatorem Wiesławem Dziedzińskim pisemne podziękowanie. Otrzymali je : Anna Wieżel, Karine Owsepjan, Dariusz Wróbel, Zbigniew Swat. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymał pan Jerzy Kłonica za szczególne osiągnięcia i promocję szkoły na terenie miasta i powiatu ze szkolną orkiestrą dętą. Z rąk pana wizytatora dyrektor szkoły Ewa Jurkowska-Siwiec otrzymała Nagrodę I stopnia za szczególny wkład w rozwój artystyczny w Polsce ,którą przyznał dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej dr Zdzisław Bujanowski. Następnie wszyscy goście wysłuchali koncertu prowadzonego przez panią Magdalenę Pałgan, w którym wystąpili : orkiestra dęta pod kierunkiem pana Jerzego Kłonicy, zespół perkusyjny po kierunkiem pana Szymona Patra ,zespół skrzypcowy pod kierunkiem pani Magdaleny Pałgan, zespół gitarowy pod kierunkiem pana Dariusza Wróbla, , zespół rozrywkowy : Kid Beat” pod kierunkiem pana Dariusza Jurkowskiego ,trio fletowe pod kierunkiem pana Jana Dobrowolskiego, chór „ Świętokrzyskie Bemolki” pod kierunkiem dyrektor Ewy Jurkowskiej-Siwiec a także soliści Julia Bąk z klasy fortepianu pani Barbary Wójcik, Olaf Jurkowski i absolwentka Joanna Gronkowska z klasy fortepianu pani Karine Owsepjan, absolwent Kamil Łukaszewski z klasy akordeonu pana Zbigniewa Swata ,Martyna Wyrzykowska z klasy saksofonu pana Jerzego Kłonicy i  absolwentka Krystyna Klepacz która wykonała na trąbce partie solowe w Hymnie Szkoły. Po koncercie dyrektor szkoły przyjęła od zaproszonych gości gratulacje i życzenia . Na koniec uroczystości wszyscy goście z rąk dyrektor Ewy Jurkowskiej- Siwiec  zostali uhonorowani medalem„ Przyjaciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim”.  Specjalne podziękowanie powędrowały również do Rady Rodziców za pomoc w organizacji jubileuszu. Pisemne podziękowanie z rąk dyrektora szkoły otrzymał również dyrektor techniczny „Celsa Huty Ostrowiec pan Robert Martynowski  za ufundowanie  galowych strojów dla szkolnej orkiestry dętej oraz chóru „Świętokrzyskie Bemolki”. Po zakończeniu uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek i jubileuszowy tort.

                                                           

W związku z Jubileuszem 45- lecia PSM I st. w Ostrowcu Św. dzień 15.10.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

12.10.2018 r. godz. 16:00

Koncert Jubileuszowy w sali kameralnej PSM I st. ul. Iłżecka 47 w Ostrowcu Św.

14.10.2018r.  godz. 18:00

Msza Święta dziękczynna w Kolegiacie Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej

 

Julia Bąk – pianistka z  klasy II/6, uczennica Barbary Wójcik zdobyła wyróżnienie biorąc udział w VII edycji Makroregionalnego Konkursu Pianistycznego ” Dziecięce spotkania z muzyką fortepianową – od klasyki do rozrywki”. Konkurs odbył się 26 maja 2018 roku w sali lustrzanej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

Serdecznie gratulujemy 🙂

RODO

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U.UE.L.2016.119.1), został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w naszej szkole.
Kontakt do Inspektora: tel. 601 850 439, mail: IOD@giga-net.pl

Koncert Debiutów 17.05.2018

W dniu 17.05.2018 r. odbył się w naszej szkole Koncert Debiutów. To już po raz drugi w roku szkolnym 2017/ 2018 na scenę sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim wkroczyli uczniowie klas pierwszych cyklu czteroletniego
i sześcioletniego.
Swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie:
– klasy fortepianu: p. Barbary Wójcik, p. Kariny Owsepian, p. Anny Baran i p. Anny Chajskiej
– klasy skrzypiec p. Magdaleny Pałgan
– klasy gitary p. Dariusza Wróbla
– klasy fletu p. Jana Dobrowolskiego
– klasy saksofonu i klarnetu p. Jerzego Kłonicy
– klasy perkusji p. Szymona Patera
Program koncertu był na wysokim poziomie, a pierwszoklasiści doskonale poradzili sobie na estradzie. Publiczność gorąco wspierała młodych wykonawców gromkimi brawami, a przyjazna atmosfera panująca na sali koncertowej dawała młodym wykonawcom poczucie pewności siebie oraz radość z występu na scenie.
Podczas koncertu artystom towarzyszyli : p. Anna Baran, p. Anna Chajska,
p. Jan Dobrowolski oraz Maja Krawczyk.

Koncert przygotowały: p. Magdalena Pałgan i p. Barbara Wójcik.

      

Nieobecności

W dniach 18-22.02.2019r. nieobecna p. Karine Owsepian
w dniu 21.02.2019 r.- nieobecna p. Magdalena Pałgan

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 47
e-mail: psmostrowiec@wp.pl
tel: 41 262 09 10