JUBILEUSZ 45- lecia PSM I st. w OSTROWCU ŚW. (VIDEO i FOTO)

Lokalna.TV Ostrowiec

12 października 2018 r . odbył się w sali kameralnej  budynku szkoły Jubileuszowy Koncert z okazji 45-lecia powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszystkich przybyłych gości serdecznie powitała Ewa Jurkowska-Siwiec dyrektor placówki. Obecni byli Starszy Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej  pan Wiesław Dziedziński, Poseł RP pan Andrzej Kryj,  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pan Grzegorz Szaginian, Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego pan Eligiusz Mich, Wiceprezydent Miasta   Ostrowca Św. pani Marzena Dębniak , Dziekan Kapituły Kolegiackiej i Dekanatu Ostrowieckiego ks. prałat Jan Sarwa,  dyrektor Techniczny „ Celsa”  Huta Ostrowiec pan Robert Martynowski, dyrektorzy szkół i instytucji kulturalnych, dyrygenci chórów, media , emerytowani pedagodzy  i pracownicy. Dyrektor szkoły wszystkim zebranym przybliżyła historię szkoły ,osiągnięcia uczniów a także działalność artystyczną w środowisku lokalnym. Za szczególny wkład w rozwój artystyczny Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Św. dyrektor Ewa Jurkowska-Siwiec wręczyła wraz z panem wizytatorem Wiesławem Dziedzińskim pisemne podziękowanie. Otrzymali je : Anna Wieżel, Karine Owsepjan, Dariusz Wróbel, Zbigniew Swat. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymał pan Jerzy Kłonica za szczególne osiągnięcia i promocję szkoły na terenie miasta i powiatu ze szkolną orkiestrą dętą. Z rąk pana wizytatora dyrektor szkoły Ewa Jurkowska-Siwiec otrzymała Nagrodę I stopnia za szczególny wkład w rozwój artystyczny w Polsce ,którą przyznał dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej dr Zdzisław Bujanowski. Następnie wszyscy goście wysłuchali koncertu prowadzonego przez panią Magdalenę Pałgan, w którym wystąpili : orkiestra dęta pod kierunkiem pana Jerzego Kłonicy, zespół perkusyjny po kierunkiem pana Szymona Patra ,zespół skrzypcowy pod kierunkiem pani Magdaleny Pałgan, zespół gitarowy pod kierunkiem pana Dariusza Wróbla, , zespół rozrywkowy : Kid Beat” pod kierunkiem pana Dariusza Jurkowskiego ,trio fletowe pod kierunkiem pana Jana Dobrowolskiego, chór „ Świętokrzyskie Bemolki” pod kierunkiem dyrektor Ewy Jurkowskiej-Siwiec a także soliści Julia Bąk z klasy fortepianu pani Barbary Wójcik, Olaf Jurkowski i absolwentka Joanna Gronkowska z klasy fortepianu pani Karine Owsepjan, absolwent Kamil Łukaszewski z klasy akordeonu pana Zbigniewa Swata ,Martyna Wyrzykowska z klasy saksofonu pana Jerzego Kłonicy i  absolwentka Krystyna Klepacz która wykonała na trąbce partie solowe w Hymnie Szkoły. Po koncercie dyrektor szkoły przyjęła od zaproszonych gości gratulacje i życzenia . Na koniec uroczystości wszyscy goście z rąk dyrektor Ewy Jurkowskiej- Siwiec  zostali uhonorowani medalem„ Przyjaciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim”.  Specjalne podziękowanie powędrowały również do Rady Rodziców za pomoc w organizacji jubileuszu. Pisemne podziękowanie z rąk dyrektora szkoły otrzymał również dyrektor techniczny „Celsa Huty Ostrowiec pan Robert Martynowski  za ufundowanie  galowych strojów dla szkolnej orkiestry dętej oraz chóru „Świętokrzyskie Bemolki”. Po zakończeniu uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek i jubileuszowy tort.

                                                           

Nieobecności

W dniu 26.02.2019 r.- nieobecna p. Ewa Jurkowska- Siwiec

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 47
e-mail: psmostrowiec@wp.pl
tel: 41 262 09 10