Konkurs Gitarowy

HARMONOGRAM – KONKURS GITAROWY 2019 – POBIERZ

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA – KONKURS GITAROWY 2019  – POBIERZ

REGULAMIN – VIII ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS GITAROWY 04.03.2019  – POBIERZ

VIII  ŚWIĘTOKRZYSKI  KONKURS  GITAROWY”

REGULAMIN

1.Konkurs przeznaczony jest dla solistów – uczniów szkół muzycznych I stopnia, uczących się w cyklu sześcioletnim lub czteroletnim i  przebiegać będzie w grupach :

 

grupa I      klasa I/6

grupa II     klasa I/4

grupa III    klasy II/6, III/6 i II/4

grupa IV    klasy IV/6, V/6 i III/4

grupa V     klasy VI/6 i IV/4

 

2. Przesłuchania uczestników odbędą się w PSM I st. w Ostrowcu świętokrzyskim,  ul. Iłżecka 47, w dniu 04 marca 2019 r. (poniedziałek)

3. Z jednej szkoły można zgłosić maksymalnie 4 uczestników (w przypadku jednego nauczyciela gitary w danej szkole) lub maksymalnie 8 uczestników (w przypadku większej liczby nauczycieli gitary w danej szkole).

4. Kolejność wykonywania utworów podczas przesłuchań jest dowolna.

5. Program należy wykonać z pamięci, przekraczanie czasu trwania prezentacji skutkuje dyskwalifikacją.

6. Występy uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

7. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

8. Członkowie jury nie oceniają  swoich uczniów.

9. Uczestnicy Konkursu występują w kolejności alfabetycznej.

10. Wszyscy wykonawcy otrzymują dyplomy uczestnictwa, a dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody.

11. Zgłoszenia uczestników należy przesyłać na załączonym formularzu wyłącznie pocztą elektroniczną w formie załącznika do dnia 11 lutego 2019 (poniedziałek) na adres: psmostrowiec@wp.pl

12. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości  80 zł od każdego uczestnika (scan lub wyraźne zdjęcie). Wpisowe jest bezzwrotne. Wpisowe należy wpłacać na konto:

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim
Nr 94 1020 2674 0000 2102 0001 4282
z  adnotacją – „VIII Świętokrzyski Konkurs Gitarowy”
W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika konkursu.

13. Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły psm.ostrowiec.pl do dnia 26 lutego 2019 r.

14. Koszty przejazdu, wyżywienia i ewentualnego zakwaterowania pokrywają uczestnicy bądź instytucje delegujące.

Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim swoje autorskie prawa majątkowe związane z wykonywaniem utworów podczas konkursu, prawami do wizerunku własnego (fotografie i nagrania) utrwalonego w trakcie udziału w konkursie jak również wyrażają zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych zawartych w dokumentacjach konkursowych. Eksploatacja powyższych praw dokonywana będzie przez podmioty uprawnione przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim.

KONTAKT: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 47
telefon: 41 262 09 10
psmostrowiec@wp.pl

VIII ŚWIĘTOKRZYSKI  KONKURS  GITAROWY”

WYMAGANIA  REPERTUAROWE

Grupa I
1.Program dowolny.
Czas trwania występu: do 6 minut.

Grupa II
1.Program dowolny.
Czas trwania występu: do 6 minut.

Grupa III
1.Etiuda
2.Utwór lub utwory dowolne
Czas trwania występu: do 8 minut.

Grupa IV
1.Etiuda
2.Utwór lub utwory dowolne
Czas trwania występu: do 10 minut.

Grupa V
1.Etiuda
2.Utwór lub utwory dowolne
Czas trwania występu: do 12 minut.

Opracowanie programu: Dariusz Wróbel
Kontakt: dariuszwrobel@interia.pl
Tel.: +48 603 721 437

Nieobecności

W dniach 25-28.10.2022r. nieobecna p. Karine Owsepian

W dniach 18.10 – 10.11.2022r.  nieobecna p. Katarzyna Fudalej, biblioteka nieczynna

W dniach 19 – 21.10.2022r. nieobecna p. Magdalena Pałgan – Wróbel

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 47
e-mail: sekretariat@psm.ostrowiec.pl
tel: 41 262 09 10