Terminy rekrutacji

08 kwiecień 2019 r.
– Dzień otwarty – godzina 17:00

14 maj 2019 r.
– Lekcja przygotowawcza – godzina 17:00

16- 17 maj 2018 r.
– Egzaminy wstępne do PSM I st.
Informacje o kolejności i godzinie egzaminów zawierać będzie lista umieszczona na tablicy ogłoszeń PSM od dnia 14.05.2019r.

Nieobecności

W dniach 07.10 – 11.10.2019 r.- nieobecna p. Barbara Wojcik

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 47
e-mail: psmostrowiec@wp.pl
tel: 41 262 09 10