Terminy rekrutacji

26 kwiecień 2018 r.
– Dzień otwarty – godzina 17:00

21 maja 2018 r.
– Lekcja przygotowawcza – godzina 17:00

28- 29 maja 2018 r.
– Egzaminy wstępne do PSM I st.
Informację o kolejności i godzinie egzaminów zawierać będzie imienna lista kandydatów umieszczona na tablicy ogłoszeń PSM od dnia 24 maja 2018.

Nieobecności

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Dla Kandydatów

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 47
e-mail: psmostrowiec@wp.pl
tel: 41 262 09 10