Zakończenie roku 2018/2019

Dnia 19 czerwca 2019 r . odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019 . Mury naszej szkoły opuściło 15 absolwentów , 8 uczniów w cyklu sześcioletnim i 7 uczniów w cyklu czteroletnim. Dyrektor szkoły Ewa Jurkowska-Siwiec wręczyła absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy za reprezentowanie szkoły na zewnątrz z orkiestrą dętą ,chórem, zespołami instrumentalnymi oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Nagrody otrzymali również uczniowie ,którzy zostali laureatami konkursów instrumentalnych. Dyrektor szkoły wręczyła również puchar ufundowany przez siebie dla najlepszego ucznia roku szkolnego 2018/2019 ,który powędrował do rąk Mai Krawczyk z klasy fortepianu pani Barbary Wójcik.


dig
sdr

dav

Nieobecności

W dniach 26-29.11.2019 r.  nieobecna p. Magdalena Pałgan

W dniach 28- 29.11.2019 r. nieobecna p. Anna Chajska

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 47
e-mail: psmostrowiec@wp.pl
tel: 41 262 09 10