Akordeon

Zbigniew Swat Foto     mgr Zbigniew Swat

nauczyciel akordeonu

absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie

członek Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich

Nieobecności

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Dla Kandydatów

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 47
e-mail: psmostrowiec@wp.pl
tel: 41 262 09 10