Historia szkoły

Historia szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim powstała 1 września 1973 r. z inicjatywy Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Św. Przez pierwszy rok nauki miała swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 13, gdzie mimo warunków lokalowych nieprzystosowanych dla potrzeb szkoły muzycznej, osiągano w pełni zadowalające wyniki nauczania. O potrzebie otwarcia tej pożytecznej placówki świadczy fakt, że na egzamin wstępny zgłosiło się 120 kandydatów – zostało przyjętych 93.
Do pracy w pierwszym roku istnienia szkoły przystąpili nauczyciele: w klasie fortepianu – Maria Herc- Wójcik, Maria Leśniewska oraz Barbara Rutkowska, w klasie akordeonu i przedmiotów teoretycznych – Waldemar Sołtys, a w klasie skrzypiec – Mieczysław Imiołek

                                                       Scan

Dnia 1 września 1974 r. nastąpiło uroczyste otwarcie roku szkolnego we własnej siedzibie, w budynku przy ul .Iłżeckiej 47, w którym dawniej mieściła się przychodnia. Po dokładnym remoncie szkoła posiadała salę kameralną, salę audiowizualną do nauczania przedmiotów teoretycznych, bibliotekę oraz sale do zajęć indywidualnych i grupowych. Została także zaopatrzona w fortepiany firm: Steinway, Bechstein, Calisia oraz pianina Legnica i Calisia, a także akordeony, gitary, instrumenty dęte i perkusyjne.
Początkowo nauka odbywała się na następujących instrumentach: fortepianie, akordeonie i skrzypcach lecz stopniowo wzbogaciła się o klasy: klarnetu, saksofonu, instrumentów perkusyjnych, fletu poprzecznego oraz gitary. Pierwszym dyrektorem szkoły został Andrzej Zając, który był związany ze szkołą do 1991 roku. Wtedy to obowiązki dyrektora przejęła Anna Chajska i pełniła je przez kolejnych 20 lat. Od 1 września 2011 roku placówką kieruje Ewa Jurkowska- Siwiec.

Nieobecności

W dniach 25-28.10.2022r. nieobecna p. Karine Owsepian

W dniach 18.10 – 10.11.2022r.  nieobecna p. Katarzyna Fudalej, biblioteka nieczynna

W dniach 19 – 21.10.2022r. nieobecna p. Magdalena Pałgan – Wróbel

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 47
e-mail: sekretariat@psm.ostrowiec.pl
tel: 41 262 09 10