Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej

Data uruchomienia strony internetowej: 2016.01.14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona nie posiada wszystkich wymaganych udogodnień dla osób niepełnosprawnych lub niedowidziących,
 • strona nie posiada zabezpieczonego formularza kontatowego
 • mogą zdarzyć się przypadki, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na sytuację, że:
 1. Pochodzą z różnych źródeł niż nasza strona internetowa.
 2. Opublikowane zostały na podstawie specyfikacji przyjętych w innych instytucjach.
 3. Są plikami zamkniętymi, które nie pozwalają na edycję przez redaktorów strony internetowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
 4. Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 5. Materiały graficzne, np. zdjęcia mogą nie posiadać w pełni dokładnych opisów.
 6. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków, co może utrudnić czytanie przez czytniki elektroniczne.
 7. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada sekretariat Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Możesz skontaktować się z nim mailowo – psmostrowiec@wp.pl

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Data sporządzenia deklaracji: 2020.03.20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna budynku

 1. Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Iłżeckiej.
 2. Budynek szkoły składa się z 4 kondygnacji: przyziemne, parter, I piętro, II piętro.
 3. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek ogólnodostępny, za pomocą którego można wezwać pracownika szkoły.
 4. Sekretariat znajduje się w pomieszczeniu nr 1 na parterze budynku.
 5. Portiernia znajduje się w holu szkoły, czynna jest w godzinach 12:00- 20:00.
 6. Szkoła posiada jedną toaletę przystosowaną bezpośrednio dla osób. niepełnosprawnych. Toaleta jest  ogólnodostępna i znajduje się na parterze budynku.
 7. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem. przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Podstawa prawna:
 8. art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).
 10. W budynku brak jest windy oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
 11. Przy wszystkich schodach znajdują się poręcze ( brak oznakowani taśmami ostrzegawczymi).
 12. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 13. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 14. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 15. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 16. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

Nieobecności

W dniach 25-28.10.2022r. nieobecna p. Karine Owsepian

W dniach 18.10 – 10.11.2022r.  nieobecna p. Katarzyna Fudalej, biblioteka nieczynna

W dniach 19 – 21.10.2022r. nieobecna p. Magdalena Pałgan – Wróbel

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 47
e-mail: sekretariat@psm.ostrowiec.pl
tel: 41 262 09 10