ZDALNE NAUCZANIE

Audycje muzyczne
kl. IV/6
Proszę przejrzeć nuty z instrumentu głównego i zwrócić uwagę, w jakim tempie jest dany utwór. Każdy uczeń omówi to na lekcji.
kl. V/6
Proszę posłuchać 2 przykłady ronda, napisać tytuł i kompozytora, i zwrócić uwagę, z ilu części się składa. Omówimy to na lekcji.
Audycje muzyczne
kl. II/4
Proszę przygotować nuty dowolnego utworu i zwrócić uwagę na oznaczenia wykonawcze. Każdy będzie omawiał wybrany przez siebie utwór na następnej lekcji.
kl. III/4
Proszę posłuchać po 1 przykładzie każdej formy polifonicznej (podać tytuły i kompozytorów) i napisać w zeszycie który utwór podoba się najbardziej i dlaczego.
kl. VI/6 i IV/4
Mikołaj Gomółka i Wacław z Szamotuł- polscy kompozytorzy epoki renesansu.
Proszę przygotować w zeszycie notatkę o kompozytorach i posłuchać po 1 utworze (napisać tytuły). Zdjęcia z zeszytu proszę przesłać na maila.

 

Rytmika i kształcenie słuchu kl. II 6

Rytmika i kształcenie słuchu kl. I 6

Rytmika i kształcenie słuchu kl. III 6

Kształcenie słuchu kl. I 4

 

 

 

Nieobecności

w dniach 27.09.2021 r. – 01.10.2021 r. nieobecna p. Anna Chajska

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 47
e-mail: psmostrowiec@wp.pl
tel: 41 262 09 10