Wmurowano akt erekcyjny nowo powstającej sali koncertowej

W poniedziałek 17 października 2022 roku w naszej szkole przy udziale ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego miało miejsce podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego w łącznik powstającej sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gospodarzem uroczystości była dyrektor szkoły Ewa Jurkowska -Siwiec.

Wśród gości byli: wicepremier Rady Ministrów prof. Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł Andrzej Kryj, senator Jarosław Rusiecki, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, prezydent miasta Jarosław Górczyński, biskup ordynariusz diecezji sandomierskiej ks. Krzysztof Nitkiewicz, dziekan kapituły kolegiackiej ks. prałat Jan Sarwa, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Ilona Tomera – Chmiel, przedstawiciele inwestorów –  firmy „EkoInwest” Krystyna Wiorek, prezes firmy „AnnaBud” Artur Bławat, przedstawiciele  samorządu i jednostek kultury, sympatycy szkoły muzycznej oraz cała społeczność szkolna z przewodniczącą Rady Rodziców Agnieszką Nowakowską, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół PSM, Magdaleną Smela oraz przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, Matyldą Szklarską.

Wicepremier przypomniał, że jedną z zasad zrównoważonego rozwoju jest prawo obywateli do równego dostępu do kultury. Dlatego tak ważne są inwestycje poza największymi miastami.

  • Cieszę się, że udało się sfinalizować decyzje, dzięki którym już niedługo będziemy mieli tutaj wspaniałą salę. W kulturę trzeba inwestować, także w takich miastach jak Ostrowiec Świętokrzyski. Przed chwilą oglądałem malutką salę koncertową, bardzo przytulną i miłą, ale nie na miarę XXI w. Dlatego właśnie cieszę się, że dzieci w Ostrowcu Świętokrzyskim będą miały szansę pracować i uczyć się we wspaniałych warunkach – dodał.

Szef resortu kultury podkreślił, że dofinansowanie uzyskały nie tylko placówki szkolnictwa artystycznego w dużych miastach jak Warszawa i w Łódź. Wsparcie dotarło również do szkół w mniejszych miastach jak Jastrzębie Zdrój, Myślenice, Zambrów czy Świebodzin.

  • Dzięki tym inwestycjom małe, piękne sale wygrywają konkursy architektoniczne. Ta świetnie zaprojektowana sala w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie wielką dumą, gdyż rozbudowa szkoły stanowi szansę rozwojową i ma olbrzymie znaczenie kulturotwórcze dla miasta jak i całego regionu – zaznaczył prof. Piotr Gliński.

Wicepremier przekazał, że na wydatki inwestycyjne w placówkach szkolnictwa artystycznego, ze środków MKiDN, w ciągu ostatnich siedmiu lat przeznaczonych zostało ponad 630 mln zł.

  • Niezależnie od tego przeprowadziliśmy, i skorzystała z tego także szkoła w Ostrowcu Świętokrzyskim, wielki projekt termomodernizacji szkół artystycznych w Polsce. Proces termomodernizacji przeszło 60% szkół artystycznych prowadzonych przez MKiDN, tzn. przenieśliśmy te szkoły w XXI wiek, jeśli chodzi o jakość pracy, estetykę i oszczędność. W jego efekcie uzyskaliśmy 60% oszczędności ekonomicznej i ekologicznej. Koszt ogólny tego projektu to ponad 600 mln zł, objął on swoim zasięgiem 139 szkół, 187 budynków w całej Polsce – wskazał minister kultury. 

Minister kultury i dziedzictwa narodowego przekazał podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego. Podkreślił także, że jest on przykładem zmian tempa realizacji inwestycji służących środowiskom lokalnym.

  • Osobiście bardzo się cieszę, że kolejne setki dzieci będą korzystały z naszej pracy. Wiem, że ta sala będzie równie piękna jak wiele ostatnio zbudowanych sal. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, dzięki którym ta inwestycja jest realizowana. Prace są zaawansowane i nic już nie przeszkodzi w ich sfinalizowaniu – zapewnił prof. Piotr Gliński.

 

  • Na naszych oczach tworzy się historia, gdyż dzisiejsza uroczystość jest bardzo ważna, poprzez wmurowanie aktu inne pokolenia będą mogły dowiedzieć się czegoś o tej inwestycji. Chwila tym bardziej podniosła, że mamy w swoim gronie wspaniałych gości, których chcę serdecznie powitać – mówiła dyrektor E. Jurkowska – Siwiec.

Dyrektor E. Jurkowska – Siwiec przypomniała krótką historię starania o budowę sali koncertowej, które rozpoczęła po objęciu swojej funkcji w 2011 roku. Wówczas wizytator Lidia Skrzyniarz po spotkaniu w PSM stwierdziła, że warunków do koncertowania tutaj nie ma. Już w 2012 roku dyrektor podjęła działania dotyczące pozyskania sąsiedniego budynku wraz z działką. W tym samym roku starostwo powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazało „Dom Heinego” wraz z terenem. Z uwagi na zły stan techniczny budynek musiał zostać wyburzony, co budziło wiele kontrowersyjnych opinii. Przez długi czas  szkoła szukała różnych sposobów uzyskania dofinansowania do tej inwestycji. Zwracała się także do Ministerstwa Kultury, skąd była deklaracja wsparcia finansowego, jednak wówczas bez konkretnych decyzji.

  • Dokładnie 25 września 2020 roku poseł Andrzej Kryj przekazał nam tę informację, na którą tak długo czekaliśmy –  że jest pozytywna decyzja dotycząca  środków na tę inwestycję. Był to trudny czas – pandemia, potem wybuchła wojna. Jednak efekty prac budowlanych są już widoczne. Zostały wykonane dwa etapy. Przed nami trzeci etap – wykończenie sali koncertowej.  Jestem przekonana, że będziemy mieć jeden z najwspanialszych obiektów kulturalnych w naszym regionie. Cieszę się, że ministerstwo spojrzało na małą szkołę i czujemy się bardzo ważni, dzięki temu wsparciu – mówiła dyrektor Ewa Jurkowska – Siwiec.

 

  • Spełniają się marzenia pokoleń uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim – mówił poseł Andrzej Kryj. Jak dodaje, bardzo mocno wspierał działania dyrekcji szkoły, aby wreszcie udało się otrzymać dofinansowanie. To wielka sprawa dla środowiska muzycznego w mieście – podkreśla i przypomina, że dwukrotnie szkoła aplikowała o przyznanie pieniędzy europejskich.

 

  • Zawsze brakowało tego jednego punktu, dopiero ogromna życzliwość wicepremiera Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego spowodowała, że te środki na budowę zostały przeznaczone z budżetu państwa – informuje parlamentarzysta.

Jak podkreśla senator Jarosław Rusiecki, obecność wicepremiera Piotra Glińskiego w szkole podnosi rangę wydarzenia. Sala koncertowa to miejsce oczekiwane dla pasjonatów muzyki.

  • Piękna sala koncertowa, która z pewnością przysłuży się jako infrastruktura nie tylko dla szkoły muzycznej, ale dla tutejszego regionu. To cieszy, że uczniowie i nauczyciele będą mieć bardzo dobre warunki – podkreśla senator.

Zaproszeni goście uroczyście podpisali akt erekcyjny, który umieściła w kapsule przewodnicząca samorządu Matylda Szklarska.

  • Ta sala koncertowa to dla nas nagroda za naszą pracę, także dla absolwentów. Ja na przykład już nie będę miała szansy zagrać na tej scenie, jako uczennica, ale cieszę się, że moje młodsze rodzeństwo, koledzy i koleżanki będą mieli takie warunki do rozwoju – mówi Matylda Szklarska, przewodnicząca samorządu uczniowskiego szkoły muzycznej.

Poświęcenia kapsuły dokonał biskup sandomierski ks.  Krzysztof Nitkiewicz. Akt został wmurowany przez gości i gospodarzy uroczystości w łączniku prowadzącym do sali koncertowej przy akompaniamencie Orkiestry Dętej PSM pod kierownictwem Jerzego Kłonicy.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert uczniów szkoły.

Zdjęcia dzięki LOKALNA TV

Nieobecności

W dniach 25-28.10.2022r. nieobecna p. Karine Owsepian

W dniach 18.10 – 10.11.2022r.  nieobecna p. Katarzyna Fudalej, biblioteka nieczynna

W dniach 19 – 21.10.2022r. nieobecna p. Magdalena Pałgan – Wróbel

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 47
e-mail: sekretariat@psm.ostrowiec.pl
tel: 41 262 09 10