Wszystkie wpisy, których autorem jest psm

Zmiana adresu strony

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji – gov.pl niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści. Od dnia 05 grudnia 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:

https://www.gov.pl/web/psmostrowiec

Dotychczasowa strona http://psm.ostrowiec.pl/ będzie aktywna do końca roku 2023, następnie w/w adres będzie przekierowywał użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.
Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Koncert patriotyczny

10 listopada 2022 roku w naszej szkole odbył się Koncert patriotyczny z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podczas koncertu dominowały pieśni patriotyczne od czasów Powstania Styczniowego, aż po I i II wojnę światową. Nie zabrakło także melodii z filmów. Wystąpili: Kamila Bogdańska, Natalia Gierczak i Jakub Nowakowski z klasy fortepianu p. Anny Baran; Lena Sala i Konrad Pietras z klasy fortepianu p. Barbary Wójcik; Hubert Pietras z klasy akordeonu p. Zbigniewa Swata; Matylda Szklarska, Nicola Biernacka i Szymon Kula z klasy fletu p. Jana Dobrowolskiego, z akompaniamentem p. Andrzeja Budzińskiego; chór „Świętokrzyskie Bemolki” pod kierunkiem p. dyrektor Ewy Jurkowskiej- Siwiec, z akompaniamentem p. Anny Baran i solo na flecie Nicoli Biernackiej oraz Szkolna Orkiestra Dęta pod dyrekcją p. Jerzego Kłonicy.

Koncert poprowadziła p. Anna Baran, która przybliżyła także genezę powstania wykonywanych utworów. Atmosfera była niezwykła: skupienie i uśmiech na twarzach słuchaczy oraz gromkie brawa, które jeszcze bardziej mobilizowały wykonawców.

Koncert przygotowali: p. Anna Baran i p. Jerzy Kłonica.

Zdjęcia i materiał filmowy dzięki

www.lokalnatelewizja.pl

www.facebook.com/Lokalna.TV

www.youtube.com/user/lokalnatelewizja

Wmurowano akt erekcyjny nowo powstającej sali koncertowej

W poniedziałek 17 października 2022 roku w naszej szkole przy udziale ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego miało miejsce podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego w łącznik powstającej sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gospodarzem uroczystości była dyrektor szkoły Ewa Jurkowska -Siwiec.

Wśród gości byli: wicepremier Rady Ministrów prof. Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł Andrzej Kryj, senator Jarosław Rusiecki, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, prezydent miasta Jarosław Górczyński, biskup ordynariusz diecezji sandomierskiej ks. Krzysztof Nitkiewicz, dziekan kapituły kolegiackiej ks. prałat Jan Sarwa, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Ilona Tomera – Chmiel, przedstawiciele inwestorów –  firmy „EkoInwest” Krystyna Wiorek, prezes firmy „AnnaBud” Artur Bławat, przedstawiciele  samorządu i jednostek kultury, sympatycy szkoły muzycznej oraz cała społeczność szkolna z przewodniczącą Rady Rodziców Agnieszką Nowakowską, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół PSM, Magdaleną Smela oraz przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, Matyldą Szklarską.

Wicepremier przypomniał, że jedną z zasad zrównoważonego rozwoju jest prawo obywateli do równego dostępu do kultury. Dlatego tak ważne są inwestycje poza największymi miastami.

  • Cieszę się, że udało się sfinalizować decyzje, dzięki którym już niedługo będziemy mieli tutaj wspaniałą salę. W kulturę trzeba inwestować, także w takich miastach jak Ostrowiec Świętokrzyski. Przed chwilą oglądałem malutką salę koncertową, bardzo przytulną i miłą, ale nie na miarę XXI w. Dlatego właśnie cieszę się, że dzieci w Ostrowcu Świętokrzyskim będą miały szansę pracować i uczyć się we wspaniałych warunkach – dodał.

Szef resortu kultury podkreślił, że dofinansowanie uzyskały nie tylko placówki szkolnictwa artystycznego w dużych miastach jak Warszawa i w Łódź. Wsparcie dotarło również do szkół w mniejszych miastach jak Jastrzębie Zdrój, Myślenice, Zambrów czy Świebodzin.

  • Dzięki tym inwestycjom małe, piękne sale wygrywają konkursy architektoniczne. Ta świetnie zaprojektowana sala w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie wielką dumą, gdyż rozbudowa szkoły stanowi szansę rozwojową i ma olbrzymie znaczenie kulturotwórcze dla miasta jak i całego regionu – zaznaczył prof. Piotr Gliński.

Wicepremier przekazał, że na wydatki inwestycyjne w placówkach szkolnictwa artystycznego, ze środków MKiDN, w ciągu ostatnich siedmiu lat przeznaczonych zostało ponad 630 mln zł.

  • Niezależnie od tego przeprowadziliśmy, i skorzystała z tego także szkoła w Ostrowcu Świętokrzyskim, wielki projekt termomodernizacji szkół artystycznych w Polsce. Proces termomodernizacji przeszło 60% szkół artystycznych prowadzonych przez MKiDN, tzn. przenieśliśmy te szkoły w XXI wiek, jeśli chodzi o jakość pracy, estetykę i oszczędność. W jego efekcie uzyskaliśmy 60% oszczędności ekonomicznej i ekologicznej. Koszt ogólny tego projektu to ponad 600 mln zł, objął on swoim zasięgiem 139 szkół, 187 budynków w całej Polsce – wskazał minister kultury. 

Minister kultury i dziedzictwa narodowego przekazał podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego. Podkreślił także, że jest on przykładem zmian tempa realizacji inwestycji służących środowiskom lokalnym.

  • Osobiście bardzo się cieszę, że kolejne setki dzieci będą korzystały z naszej pracy. Wiem, że ta sala będzie równie piękna jak wiele ostatnio zbudowanych sal. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, dzięki którym ta inwestycja jest realizowana. Prace są zaawansowane i nic już nie przeszkodzi w ich sfinalizowaniu – zapewnił prof. Piotr Gliński.

 

  • Na naszych oczach tworzy się historia, gdyż dzisiejsza uroczystość jest bardzo ważna, poprzez wmurowanie aktu inne pokolenia będą mogły dowiedzieć się czegoś o tej inwestycji. Chwila tym bardziej podniosła, że mamy w swoim gronie wspaniałych gości, których chcę serdecznie powitać – mówiła dyrektor E. Jurkowska – Siwiec.

Dyrektor E. Jurkowska – Siwiec przypomniała krótką historię starania o budowę sali koncertowej, które rozpoczęła po objęciu swojej funkcji w 2011 roku. Wówczas wizytator Lidia Skrzyniarz po spotkaniu w PSM stwierdziła, że warunków do koncertowania tutaj nie ma. Już w 2012 roku dyrektor podjęła działania dotyczące pozyskania sąsiedniego budynku wraz z działką. W tym samym roku starostwo powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazało „Dom Heinego” wraz z terenem. Z uwagi na zły stan techniczny budynek musiał zostać wyburzony, co budziło wiele kontrowersyjnych opinii. Przez długi czas  szkoła szukała różnych sposobów uzyskania dofinansowania do tej inwestycji. Zwracała się także do Ministerstwa Kultury, skąd była deklaracja wsparcia finansowego, jednak wówczas bez konkretnych decyzji.

  • Dokładnie 25 września 2020 roku poseł Andrzej Kryj przekazał nam tę informację, na którą tak długo czekaliśmy –  że jest pozytywna decyzja dotycząca  środków na tę inwestycję. Był to trudny czas – pandemia, potem wybuchła wojna. Jednak efekty prac budowlanych są już widoczne. Zostały wykonane dwa etapy. Przed nami trzeci etap – wykończenie sali koncertowej.  Jestem przekonana, że będziemy mieć jeden z najwspanialszych obiektów kulturalnych w naszym regionie. Cieszę się, że ministerstwo spojrzało na małą szkołę i czujemy się bardzo ważni, dzięki temu wsparciu – mówiła dyrektor Ewa Jurkowska – Siwiec.

 

  • Spełniają się marzenia pokoleń uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim – mówił poseł Andrzej Kryj. Jak dodaje, bardzo mocno wspierał działania dyrekcji szkoły, aby wreszcie udało się otrzymać dofinansowanie. To wielka sprawa dla środowiska muzycznego w mieście – podkreśla i przypomina, że dwukrotnie szkoła aplikowała o przyznanie pieniędzy europejskich.

 

  • Zawsze brakowało tego jednego punktu, dopiero ogromna życzliwość wicepremiera Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego spowodowała, że te środki na budowę zostały przeznaczone z budżetu państwa – informuje parlamentarzysta.

Jak podkreśla senator Jarosław Rusiecki, obecność wicepremiera Piotra Glińskiego w szkole podnosi rangę wydarzenia. Sala koncertowa to miejsce oczekiwane dla pasjonatów muzyki.

  • Piękna sala koncertowa, która z pewnością przysłuży się jako infrastruktura nie tylko dla szkoły muzycznej, ale dla tutejszego regionu. To cieszy, że uczniowie i nauczyciele będą mieć bardzo dobre warunki – podkreśla senator.

Zaproszeni goście uroczyście podpisali akt erekcyjny, który umieściła w kapsule przewodnicząca samorządu Matylda Szklarska.

  • Ta sala koncertowa to dla nas nagroda za naszą pracę, także dla absolwentów. Ja na przykład już nie będę miała szansy zagrać na tej scenie, jako uczennica, ale cieszę się, że moje młodsze rodzeństwo, koledzy i koleżanki będą mieli takie warunki do rozwoju – mówi Matylda Szklarska, przewodnicząca samorządu uczniowskiego szkoły muzycznej.

Poświęcenia kapsuły dokonał biskup sandomierski ks.  Krzysztof Nitkiewicz. Akt został wmurowany przez gości i gospodarzy uroczystości w łączniku prowadzącym do sali koncertowej przy akompaniamencie Orkiestry Dętej PSM pod kierownictwem Jerzego Kłonicy.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert uczniów szkoły.

Zdjęcia dzięki LOKALNA TV

Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2022 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się koncert
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na wstępie Pani Dyrektor Ewa Jurkowska-Siwiec wręczyła nauczycielom
i pracownikom szkoły Nagrody Dyrektora życząc dalszych sukcesów i wytrwałości w pracy. Podczas koncertu wystąpili: Chór Świętokrzyskie Bemolki pod dyrekcją p. Ewy Jurkowskiej-Siwiec z akompaniamentem p. Anny Baran, zespół gitarowy w składzie: Zuzanna Jarek, Marta Wiatrowska, Konrad Kandyba, Marcel Langner(absolwent) oraz nauczyciel klasy gitary p. Dariusz Wróbel, Kamila Bogdańska – uczennica klasy fortepianu p. Anny Baran, Ksawery Dukielski – uczeń klasy akordeonu p. Zbigniewa Swata, Jan Klepacz – uczeń klasy klarnetu p. Jerzego Kłonicy z akompaniamentem p. Andrzeja Budzińskiego, duo fortepianowe: Emilia Zybała i Lena Sala – uczennice klasy fortepianu p. Barbary Wójcik, Agnieszka Lenard – absolwentka klasy akordeonu p. Zbigniewa Swata, duo saksofonowe: Marcel Ciździel i Miłosz Nierubiec – uczniowie klasy saksofonu p. Jerzego Kłonicy, Ostrowieckie Smyki – zespół skrzypcowy w składzie: (uczniowie)Julia Opozda, Weronika Kosanowska, Magda Mizera, Wiktoria Mizera, Natalia Baran, Elżbieta Religa, Łucja Leśniewska, (absolwenci) Aleksandra Budzińska, Zofia Bontur, Julia Warzycka, Jan Krysa oraz nauczyciel klasy skrzypiec p. Magdalena Pałgan-Wróbel, duo fletowe: Matylda Szklarska i Nicola Biernacka – na fortepianie towarzyszył nauczyciel klasy fletu p. Jan Dobrowolski, trio w składzie: Olaf Jurkowski – absolwent klasy fortepianu p. Kariny Owsepian oraz nauczyciele: p. Dariusz Jurkowski – gitara basowa i p. Szymon Pater – perkusja. Na zakończenie wystąpił zespół perkusyjny złożony z uczennicy i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli: Faustyna Kucharska, Szymon Dul, Filip Miłek, Patryk Kwiecień oraz nauczyciel klasy perkusji p. Szymon Pater. Całość poprowadziła p. Magdalena Pałgan-Wróbel, nad porządkiem technicznym czuwał p. Dariusz Wróbel. Plakat koncertu wykonała uczennica klasy gitary Maja Waliszewska. Zdjęcia zrobili: p. Justyna Kandyba i p. Tomasz Kandyba. Koncert przygotowali nauczyciele: p. Magdalena Pałgan-Wróbel i p. Dariusz Wróbel.

 

Budowa wkracza w kolejny etap

Szczęśliwie, choć nie bez problemów udało się rozstrzygnąć przetarg na realizację drugiego, przedostatniego etapu budowy sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim i dziś została podpisana umowa z wybraną w przetargu firmą AnnaBud.

To ta sama firma, która wykonała stan surowy zamknięty z instalacjami. Do przetargu nikt inny nie przystąpił, a Centrum Edukacji Artystycznej, które z ramienia resortu kultury zabezpiecza fundusze na inwestycje, musiało dołożyć prawie milion złotych. Drugi etap będzie kosztował ponad 3,5 miliona. – Prace obejmują roboty zewnętrzne, czyli całe zagospodarowanie działki, wjazd od ulic Iłżeckiej zostanie wyremontowany, wykonana zostanie cała elewacja. Będą zrobione wszystkie przyłącza, a więc prądu, teletechniki, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu. Będą też wyremontowane trzy pomieszczenia: węzła cieplnego, rozdzielni głównej i hydroforni – mówi Grzegorz Moćko, przedstawiciel firmy, która jest inwestorem zastępczym.

Trzeci etap, wykończeniowy, ma być realizowany w przyszłym roku i może kosztować około 15-16 milinów złotych. Centrum Edukacji Artystycznej pierwotnie planowało przeznaczyć na realizację całej inwestycji 18 milionów, a już wydali ponad 7 za pierwszy etap i zabezpieczyli 3,5 na drugi. – Jest znacznie drożej, ale cieszymy się, że udało się rozpocząć budowę i możemy ją teraz kontynuować – mówi Ewa Jurkowska-Siwiec, dyrektor szkoły muzycznej. – Młodzież będzie mogła w końcu wystąpić na dużej scenie przed publicznością. Sala kameralna w szkole nie pomieści nawet wszystkich uczniów, nie mówiąc o rodzicach, pedagogach i gościach – podkreśla dyrektor szkoły.

Obiekt, teraz w stanie surowym, jest imponujących rozmiarów. Oprócz sali koncertowej z balkonem i dużą sceną z zapadnią znajdą się tam również sale ćwiczeń dla perkusistów, orkiestry dętej, pokoje dla gości szkoły, a także studio nagrań.

Zamieszczone materiały dzięki Lokalna Tv i Radio Ostrowiec

Diecezjalna nagroda dla pani dyrektor Ewy Jurkowskiej – Siwiec

W sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach odbyło się wręczenie diecezjalnej nagrody „Arbor Bona”– Dobrego drzewa. Tegorocznym laureatom odznaczenia wręczali: biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, biskup siedlecki Kazimierz Gurda oraz biskup pomocniczy senior Edward Frankowski z Sandomierza.

W kategorii ewangelizacja, za pomysłowość, ogromną pracowitość, zaangażowanie na rzecz organizacji Diecezjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej, kreatywność oraz umiejętność inspiracji wielu inicjatyw społeczno-kulturowych, naukowych oraz charytatywnych, za promowanie wartości chrześcijańskich, kształcenie postaw religijnych i patriotycznych, nagroda została przyznana Pani Ewie Jurkowskiej – Siwiec, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Składamy serdeczne gratulacje od całej społeczności Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, uczniów, rodziców oraz nauczycieli i administracji.

Zakończenie roku szkolnego

Dnia 24 czerwca 2022 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022. Dyrektor szkoły Ewa Jurkowska-Siwiec pożegnała 15 absolwentów wręczając im świadectwa ukończenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z książkowymi upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. W cyklu sześcioletnim naszą szkołę ukończyło 8 uczniów w cyklu sześcioletnim i 7 uczniów w cyklu czteroletnim.

Na koniec Pani dyrektor życzyła wszystkim przybyłym na uroczystość słonecznych wakacji i miłego wypoczynku.

Julia Bąk VI/6

F. Chopin – Largo op. posth.